Adózás

Online adatszolgáltatás NAV részére

2018. július 1-jétől érvénybe lép az online adatszolgáltatás a kiállított számlákról a NAV-felé, melynek szabályozása jelentősen szigorodott. A számlázó programok fejlesztőinek számos módosítást kellett végrehajtaniuk, hogy a számlázó program megfeleljen az új jogszabályi rendelkezéseknek.   A Duna Expert Kft nem foglalkozik programfejlesztéssel és nem ismeri az ezzel kapcsolatos követendő új rendeleteket. Cégünk a Multi Kft szolgáltatásait használja, aki az Apolló számlázó modul…

Bővebben

Rendelet a transzferár nyilvántartásról

Magyarország az OECD főbb elveinek megfelelően frissítette a transzferár nyilvántartásról szóló szabályzatát az alábbi három nyilvántartási forma kialakításával: Országonkénti jelentés; Fődokumentum; és Helyi dokumentum   A dokumentáció magyar nyelvű elkészítése nem kötelező, de a magyar nyelvű fordítást be kell nyújtani, amennyiben a hatóságok úgy kérik.   1          Országonkénti jelentés (CBC, country by country) Ez a kötelezettség a 2017. júniusában elfogadott, 2017-XCI.…

Bővebben

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

január 1-től, azok az éttermek és egyéb étkezőhelyi vendéglátási szolgáltatást nyújtó adóalanyok, amelyek 5%-os áfa alá tartoznak, a nettó árbevételük 4%-át kötelesek turizmusfejlesztési hozzájárulás címen befizetni.   Ezt a hozzájárulást az áfabevallás határidejével megegyező határideig kell bevallani, illetve befizetni.   Ez az adó nem szerepel a vevő részére kiállított számlán, mivel a vendéglátót…

Bővebben

Eltérő közösségi tagállami áfa visszatérítése

Azon magyar vállalkozások, amelyek a Közösség eltérő tagállamában végzett kereskedelmi tevékenységük után fizettek áfát, visszatéríttethetik azt bizonyos feltételek mellett a számla kiállító országában.   A visszatérítési kérelmet az ELEKAFA elektronikus nyomtatványon kell benyújtani a magyar társaság könyvelőjének legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig. Tehát a 2016-ban keletkezett külföldi áfát 2017. szeptember 30. előtt kell visszaigényelni a 17ELEKAFA…

Bővebben

2016.-tól változik a teljesítés időpontja

2016. január 1-től minden adózónak alkalmaznia kell az új számlázási szabályokat az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan, mely szabályok már korábban a 2015. július 1-től hatályba léptek a tanácsadási és auditszolgáltatásokat vagy számviteli tevékenységet végzők számára. A termékértékesítésnél a számlázási szabályok nem változnak. Az Áfa szempontjából a teljesítés napjának elsőként a szállítás napját, vagy adott esetben, az előleg kifizetésének napját kell figyelembe venni. Az alkalmi jellegű…

Bővebben

Számviteli változások 2016-ban

A 2015. évi éves beszámolók az érvényben lévő régi szabályozás alapján kerülnek elkészítésre, viszont már tartalmazni fogják az új számviteli törvény alkalmazásának hatásait azért, hogy a 2016. évi éves beszámolóban kimutatásra kerülhessenek az előző év összehasonlító mutatószámai. Értékhatárok Az egyszerűsített éves beszámolókra vonatkozó értékhatárok megemelkednek. Ezáltal azok a társaságok, amelyek az alábbi három feltételből legalább kettőnek eleget tesznek, egyszerűsített éves beszámolót…

Bővebben

EKAER – Új adminisztrációs kötelezettség a fuvarozási tevékenység terén

2015. január 1-től a 3,5 tonnánál (a szállítóeszköz és a rakomány súlya együtt) nagyobb tömegű gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységet egy Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben kell regisztrálni. A regisztrálás által egy EKAER szám kerül kiadásra. Az EKAER szám kiadásának tehát az a feltétele, hogy a bejelentésre kötelezett a vámhatóság felé adatot szolgáltasson. Ez a kötelezettség az alábbi esetekre vonatkozik:   az Európai Unió tagállamából történő…

Bővebben