Munkaidő és túlórák

megosztás:

Egy teljes munkaidőben dolgozó munkavállalónak, egy munkanap napi 8 órányi munkavégzést jelent (Mt 92). A felek megállapodása alapján, ez az idő legfeljebb napi 12 órára emelhető, amennyiben a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, vagy ha a munkáltatónak vagy a cég tulajdonosának (vagy legalább 25% tulajdonrésszel rendelkező tagnak) közeli hozzátartozója.

 

A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja, megállapítva a munkaidő kezdetét és végét az ünnepnapok figyelembe vétele nélkül. (Mt. 93.) A munkaidőkeret tartama legfeljebb 4 hónap (azaz 16 hét). (Mt. 94.) A munkaidőkeret tartama legfeljebb 6 hónap (azaz 26 hét) azon alkalmazottaknak, akik folyamatos szolgáltatást végeznek, több műszakban dolgoznak, szezonális munkát illetve készenléti jellegű munkát végeznek és 12 hónap (azaz 52 hét) azoknál a munkavállalóknál, akik kollektív szerződéssel rendelkeznek és ez technikai vagy munkaszervezési okokkal indokolható.

 

Munkaidő szervezés

A munkáltató határozza meg a munkaidő beosztás szabályait. (Mt. 96.)

 

Kötetlen munkarend alatt azt értjük, amikor a munkáltató heti átlagban a napi munkaidő fele beosztásának jogát a munkavállaló számára átengedi. Ebben az esetben, a munkaidő keretre, a készenléti jellegű munkára, a ledolgozott órákat, túlórákat illetve készenléti időt tartalmazó jelenléti ív vezetésére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

 

A munkáltató határozza meg a munkavállalók munkaidejét, általában hétfőtől péntekig a higiéniai és biztonsági szabályokat figyelembe véve (Mt. 97.). Munkaidőkeret alkalmazása esetén, a munkaidő a hét minden napjára egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás). A munkáltatónak a munkaidő-beosztást legalább 7 nappal korábban írásban közölnie kell az érintett munkavállalókkal. A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább 4 nappal korábban módosíthatja.

 

Túlórák

A hét közben végzett túlórák után 50% bérpótlék vagy a felek megállapodása alapján legalább a túlórák számával megegyező fizetett szabadidő jár (Mt. 143).

 

A munkaszüneti napokon (hétvégén) végzett túlórák után minden munkavállalónak 100% bérpótlék jár, vagy 50%, ha a munkavállaló fizetett szabadidőben részesül.

 

A szabadidőt legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban kell kiadni. A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év végéig kell kiadni.

 

A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje nem haladhatja meg a 12 órát és ebbe a rendkívüli munkavégzés idejét is bele kell számítani.

 

A munkavállaló beosztás szerinti heti munkaideje nem haladhatja meg a 48 órát és ebbe a rendkívüli munkavégzés idejét is bele kell számítani.

 

A munkavállaló számára naptári évenként legfeljebb 250 óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el.

Visszajelzés

Név (kötelező)

Üzenet

Írja be a kódot: captcha